Reisvoorwaarden als voorwaarde
Ga naar de inhoud
Reisleider voor offroad Griekenland
HTD werkt er altijd aan om de hoogste kwaliteit te leveren en legt de lat altijd hoog. Deze reisvoorwaarden zijn er om duidelijkheid te geven als er omstandigheden ontstaan die van invloed kunnen zijn op de reis.

Actuele Reisvoorwaarden
Versie 01012023
Inschrijven voor een reis

Inschrijven voor een reis bij HTD kan door het inzenden van het formulier op de website of per email, social media apps zoals bijvoorbeeld Whatsapp of Messenger,  telefonisch of in persoon. Na ontvangst hiervan word uw inschrijving behandeld als een definitieve boeking/deelname aan de reis en gaat u akkoord met de reisvoorwaarden van HTΔ.Verzekeringen

Wij adviseren u ten sterkste om voor alle reizen een reisverzekering, een annuleringsverzekering, een repatriëringsverzekering en eventueel een aanvullende zorgverzekering voor het buitenland af te sluiten. HTD neemt geen aansprakelijkheid of kosten over.
Meerkosten op de pakketprijs

De ferrymaatschappijen berekenen meerkosten wanneer voertuigen langer zijn dan 6 meter en/of hoger dan 2 meter omdat deze niet op het reguliere parkeerdek komen te staan.
Al naar gelang het seizoen zal hiervoor een toeslag berekend worden aanvullend op de pakketprijs.

Eventuele meerkosten die kunnen ontstaan bij het boeken van een diervriendelijke hut aan boord van een ferry en bij verblijf in een hotel tijdens de reis, komen voor rekening van de deelnemer.

Indien ferrymaatschappijen een brandstoftoeslag berekenen, komen die voor kosten van de deelnemer.
Facturering

Na uw inschrijving voor één van de HTΔ reizen ontvangt u de factuur voor de aanbetaling. Om een vroegtijdige boeking van de overtocht mogelijk te maken, is de aanbetaling van de reis 35% en deze dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst betaald te worden. Acht (8) weken voor aanvang van de reis ontvangt u de factuur voor het restantbedrag van 65 %. Ook deze dient u binnen zeven (7) dagen na ontvangst te betalen.

Wanneer een deelnemer binnen 8 weken of korter voor aanvang van de reis zich inschrijft, dient de factuur in één keer betaald te worden.Annulering door de deelnemer

Annulering van de reis dient met redenen omkleed schriftelijk plaats te vinden. In geval van annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer, zes (6) weken of langer voor aanvang van de reis vervalt de aanbetaling (35%) aan HTΔ. Mocht deelnemer zes (6) weken of korter voor aanvang van de reis, om welke reden dan ook niet kunnen deelnemen aan de reis, is deze ook het restantbedrag van 65 % verschuldigd aan HTΔ.

Indien er voor de deelnemer al een boeking gedaan is bij de ferrymaatschappij, dan gelden tevens de annuleringsvoorwaarden van de ferrymaatschappij van kracht. Kosten die daarmee verbonden zijn, worden niet gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden zijn te vinden op de website van de ferry maatschappij.

HTΔ houdt zich het recht voor om de geboekte reis, bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen te annuleren, waarbij de vordering van de verschuldigde bedragen blijft bestaan.

Annulering door HTΔ
  
HTΔ behoudt zich het recht voor een reisovereenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is, dan het vereiste minimum, of als de reis door al dan niet te voorziene omstandigheden moet worden geannuleerd.

HTΔ zal maximaal 4 weken vóór aanvang van de reis laten weten, of de reis doorgaat. Bij annulering van een reis door HTΔ zal de aanbetaling aan u worden teruggestort.

HTΔ behoudt zich te allen tijden het recht voor het programma te wijzigen cq te annuleren voorafgaand of tijdens de reis indien weersinvloeden, logistieke of overheidsinstanties dit vereisen.


Procedure voorafgaand aan de reis

Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling, houden wij u op de hoogte over het aantal deelnemers op een reis en actuele info. HTΔ bepaalt uiterlijk 4 weken voor aanvang reis of de reis door kan gaan. HTΔ maakt voor iedere reis een groepsapp en richt zich op een uitvoerige informatie verstrekking vooraf.  

Deelnemers verklaring

Voor deelname aan de reis verplicht HTΔ deelnemers bij aanvang van de reis de aansprakelijkheids/vrijwaringsbewijs te ondertekenen en af te geven. Indien een Deelnemersverklaring niet bij HTD retour komt, de deelnemer meegaat, betekent dit een stilzwijgende goedkeuring van de deelnemer.

Aanvang en einde reis

De HTΔ reis begint op dag, datum en tijdstip van het verzamelen bij de Ferry Terminal in Ancona of bij aankomst op de verzamel locatie in Albanië. De reis eindigt bij terugkeer in Ancona.

Huisdieren mee op reis

Wanneer u uw huisdier mee wilt nemen op reis, dient u zich houden aan de buitenlandse wet- en regelgeving. HTΔ kan niet garanderen dat alle hotels ‘huisdier-vriendelijk’ zijn. Uw huisdier moet dus ook in de auto kunnen overnachten. Meerkosten die ontstaan zijn voor rekening van de deelnemer.

Verkeersreglement

HTΔ is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de daaruit voortvloeiende consequenties, zodra de deelnemer zich niet aan de verkeersregels houdt, of wanneer de deelnemer op de openbare weg onder invloed van geneesmiddelen, drank of andere geestverruimende middelen achter het stuur zit, het voertuig bestuurd of doet besturen.

Schade aan voertuig of persoonlijk letsel
 
Deelname aan de reis geschiedt geheel op eigen risico. HTΔ aanvaardt geen aansprakelijkheid op wat voor manier dan ook voor schade of letsel als gevolg van deelname aan de reizen. HTΔ is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen of eigendommen van derden.

Schade door deelnemers aan derden

Schade of vernielingen aan andermans bezittingen tijdens de reis door de deelnemer dienen door de deelnemer zelfstandig of door zijn/haar verzekering te worden afgedekt.

Schade ontstaan door foutief gebruik van het door onze gidsen aangeleverde routeboeken, komen voor rekening van de deelnemer.

Wanneer deelnemer schade aan gewas of bos veroorzaakt, (buiten de door de gids aangegeven route) is deelnemer verantwoordelijk voor de volledige afhandeling hiervan.


Wettelijke vereisten

Om deel te kunnen nemen aan een reis dient het voertuig de voorgeschreven wettelijke kentekenpapieren te hebben, dient de auto te zijn voorzien van een geldige apk en te voldoen aan de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.

Bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en dienen niet onder invloed te zijn van alcohol en/of andere geestverruimende middelen en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie op te volgen.


Reisdocument

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument dat tenminste nog drie maanden geldig is na aanvang van de reis.

GPS tracking

Alle GPS-Tracks in wat voor formaat dan ook en of ze nu door een deelnemer zijn vastgelegd of aangeleverd gekregen door HTΔ, zijn auteursrechtelijk beschermd. De woorden in een taal zijn openbaar, het gedicht of verhaal dat ermee gemaakt is, valt onder de bescherming van het auteursrecht. Zo ook alle HTΔ tracks in een reisbestemming, die ten dele of als geheel een route vormen.

Facilitair voor Derden

Indien HTΔ gebruikt maakt van, of facilitair is aan andere organisaties en/of hotels, zijn de reisvoorwaarden van deze desbetreffende organisatie en/of hotels van toepassing. HTΔ  neemt geen verantwoordelijkheden over.

Wijzigen Reisvoorwaarden

De hier afgebeelde Reisvoorwaarden is de actuele versie van de reisvoorwaarden van HTΔ.
HTΔ behoud zich het recht toe deze reisvoorwaarden te wijzigen. Bij inschrijving van een reis, krijgt u tevens de voor die reis geldende Reisvoorwaarden toegezonden.
(Versie 01-01-2023)

Actuele Reisvoorwaarden
© 2024 Rene Konijnenberg - WebSite X5 | Cookie Policy
Copyright © 2020 Rene Konijnenberg / WebSite X5
Terug naar de inhoud